ROK SZKOLNY 2018/2019

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

ZAWÓD PRACOWNIK POMOCNICZY OBSŁUGI HOTELOWEJ

PRZEDMIOT

KLASA 1

JĘZYK POLSKI 1. Kusiak J., Odkrywamy na nowo Język polski. Podręcznik dla zasadniczej szkoły zawodowej cz. 1, Operon 2015
JĘZYK OBCY ANGIELSKI 1. H.Q. Mitchell, Marileni Malkogianni, The English Hub 1A (student’s Book, Workbook) MM PUBLICATIONS 2016
HISTORIA Seria: Ciekawi świata. Podręcznik do historii dla szkół ponadgimnazjalnych, zakres podstawowy, OPERON 2015
MATEMATYKA 1. Wojciechowska L., Bryński M., Szymański K., Matematyka dla ZSZ 1 WSiP wydanie 2012 i późn.
FIZYKA 1. Fijałkowska M., Świat fizyki. Podręcznik dla szkół ponadpodstawowych, zakres podstawowy. Wydawnictwo ZamKOR 2015
CHEMIA 1. Gulińska H., Kuśmierczyk K., Po prostu chemia. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy. WSiP 2012 i późn.
GEOGRAFIA 1. Zaniewicz Z., Ciekawi świata. Geografia. OPERON 2015
BIOLOGIA 1. Archacka K., Po prostu biologia – szkoły ponadgimnazjalne. Zakres podstawowy. WSiP 2012 i późniejsze.
INFORMATYKA 1. Koba G., Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy. Wyd. MIGRA 2012
WYCHOWANIE do ŻYCIA w RODZINIE Wędrując ku dorosłości. Wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, Wydawnictwo RUBIKON 2015
EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA 1. Goniewicz M., Nowak-Kowal A.W., Smutek Z., Seria odkrywamy na nowo. Edukacja dla bezpieczeństwa. Szkoły ponadgimnazjalne. OPERON 2015
RELIGIA 1. Marek Z., Ze Zmartwychwstałym w społeczeństwie WAM 2002 i późniejsze
ETYKA 1. Kołodziński P., Kapiszewski J., Etyka. Podręcznik, zakres podstawowy, Wydawnictwo Operon 2012
PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW PRACOWNIKA POMOCNICZEGO OBSŁUGI HOTELOWEJ 1. Halama M., Technologia prac w obiektach hotelarskich, Wydanie własne 2012
WYKONYWANIE PRAC POMOCNICZYCH w HOTELOWEJ CZĘŚCI OBIEKTU 1. Halama M., Technologia prac w obiektach hotelarskich Wyd. własne 2012
2. Koniuszewska E., Mitura K.. Hotelarstwo-organizacja i technika pracy. Wydawnictwo Dyfin 2008
WYKONYWANIE PRAC 1. Halama M., Technologia prac w obiektach hotelarskich, Wydanie własne 2012

 

PRZEDMIOT

KLASA 2

JĘZYK POLSKI 1. Kusiak J., „Odkrywamy na nowo”. Język polski. Podręcznik dla zasadniczej szkoły zawodowej cz. I Wydawnictwo Operon 2015
JĘZYK OBCY ANGIELSKI 1. H.Q. Mitchell, Marileni Malkogianni, The English Hub 1B (student’s Book, Workbook), MM PUBLICATIONS
MATEMATYKA 1. Wojciechowska L., Bryński M., Szymański K., Matematyka dla ZSZ 2. Wydawnictwo WSiP 2013 i późn.
WYCHOWANIE do ŻYCIA w RODZINIE Wędrując ku dorosłości. Wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, RUBIKON 2015
RELIGIA 1. Marek Z., Ze Zmartwychwstałym w społeczeństwie, WAM 2002 i późn.

2. Marek Z., Ze Zmartwychwstałym w rodzinie, WAM 2004 i późn.

ETYKA 1. Kołodziński P., Kapiszewski J., Etyka. Podr. Zakres podstawowy OPERON 2012 i późniejsze
PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW PRACOWNIKA POMOCNICZEGO OBSŁUGI HOTELOWEJ 1. Halama M., Technologia prac w obiektach hotelarskich, wydanie własne 2012
WYKONYWANIE PRAC POMOCNICZYCH W HOTELOWEJ CZĘŚCI OBIEKTU
1. Halama M., Technologia prac w obiektach hotelarskich, wydanie własne 2012
WYKONYWANIE PRAC POMOCNICZYCH W OTOCZENIU OBIEKTU
1. Halama M., Technologia prac w obiektach hotelarskich, wydanie własne 2012
WYKONYWANIE PRAC POMOCNICZYCH W GASTRONOMICZNEJ CZĘŚCI OBIEKTU
1. Halama M., Technologia prac w obiektach hotelarskich, wydanie własne 2012

 

PRZEDMIOT

KLASA 3

JĘZYK POLSKI 1. Chuderska B., Odkrywamy na nowo 2. Język polski Podręcznik DLA KL. 3 ZSZ, Operon 2016
JĘZYK OBCY NIEMIECKI 1. Kujawa B., Dittrich R., Multańska M., Profi 2 neu Wydawnictwo Szkolne PWN 2016
JĘZYK OBCY ANGIELSKI 1. H.Q. Mitchell, Marileni Malkogianni, The English Hub 1B (student’s Book, Workbook), MM PUBLICATIONS 2014
WIEDZA o SPOŁECZEŃSTWIE Seria: Ciekawi świata Wiedza o społeczeństwie. Zakres podstawowy. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Operon 2015
MATEMATYKA 1. Wojciechowska L., Bryński M., Szymański K., Matematyka dla ZSZ 2, WSiP 2013 i późn.
WYCHOWANIE do ŻYCIA w RODZINIE Wędrując ku dorosłości. Wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, RUBIKON 2015
RELIGIA 1. Marek Z., Ze Zmartwychwstałym w rodzinie WAM 2004 i późn.
ETYKA 1. Kołodziński P., Kapiszewski J., Etyka. Podręcznik. Zakres podstawowy, Wydawnictwo Operon 2012 i późn.
KOMUNIKOWANIE się w JĘZYKU ANGIELSKIM ZAWODOWYM Materiały własne nauczyciela
PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Materiały własne nauczyciela
PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW PRACOWNIKA POMOCNICZEGO OBSŁUGI HOTELOWEJ 1. Halama M., Technologia prac w obiektach hotelarskich, wydanie własne 2012
WYKONYWANIE PRAC POMOCNICZYCH W HOTELOWEJ CZĘŚCI OBIEKTU
1. Halama M., Technologia prac w obiektach hotelarskich, wydanie własne 2012
WYKONYWANIE PRAC POMOCNICZYCH W GASTRONOMICZNEJ CZĘŚCI OBIEKTU
1. Halama M., Technologia prac w obiektach hotelarskich, wydanie własne 2012