ŚWIĘTO DZIĘKCZYNIENIA

lekcja kulturowa -> KONSPEKT

W ramach odbytej mobilności nauczycielka języka angielskiego zapoznała się z innowacyjnymi metodami nauczania oraz nowoczesnymi narzędziami pracy, które wprowadza na swoich zajęciach dydaktycznych. Przeprowadziła także lekcję otwartą dla uczniów i nauczycieli języka angielskiego Zespołu Szkół i Placówek Fundacji ECDiE, podczas której wykorzystała poznaną na kursie metodę zapisu na tablicy oraz metody aktywizujące z wykorzystaniem TIK. W zajęciach uczestniczyła także przebrana za pielgrzymkę wolontariuszka EVS Danae Brulard.

 

Zmień rozmiar czcionki
Contrast