WARSZTATY pt. „Każdy inny – wszyscy równi”

WARSZTATY pt. „Każdy inny – wszyscy równi”

W ramach projektu „Kształcąca się kadra podstawą sukcesu edukacyjnego i zawodowego młodzieży Technikum Ekonomicznego Specjalnego”, który realizujemy dzięki Programowi POWER Ponadnarodowa Mobilność Kadry Edukacji Szkolnej, w naszych szkołach odbył się cykl warsztatów pt. „Każdy inny – wszyscy równi”. Warsztaty prowadzone były przez pracowników EkoCentrum Wrocław – edukatorów, absolwentów Szkoły Trenerów Umiejętności Interpersonalnych. Warsztaty zaczęły się 25 października 2018 r. i trwały do połowy grudnia. Brali w nich udział uczennice i uczniowie Technikum Ekonomicznego i Branżowej Szkoły I stopnia. Podczas trzech warsztatów uczestnicy poznali przyczyny migracji, podnieśli swoje kompetencje międzykulturowe oraz poznali psychologiczne i społeczne przyczyny powstawania stereotypów, uprzedzeń i dyskryminacji. Warsztaty zakończyły zajęcia, na których uczennice i uczniowie poznali sposoby porozumiewania się bez przemocy – komunikat „ja” oraz 4 kroki P. Butler.

Zapraszamy do GALERII

Zmień rozmiar czcionki
Contrast