Notice: Undefined offset: 1 in /home/users/cekiron/public_html/diakonia_new/wp-content/themes/ecdie-szkoly-ponadgimnazjalne/page-child-1-level.php on line 36

DORADZTWO ZAWODOWE W BRANŻOWEJ SZKOLE I STOPNIA:

Uprzejmie informujemy, że w Branżowej Szkole I stopnia Fundacji Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji im. ks. Marcina Lutra we Wrocławiu zgodnie z Rozporządzeniem MEN z 12 lutego 2019 r. w sprawie doradztwa zawodowego, realizowany jest wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego i roczny plan realizacji doradztwa zawodowego w ramach którego, na różnych przedmiotach nauczyciele rozmawiają z uczniami o zastosowaniu zdobytej wiedzy i umiejętności w przyszłym życiu, nie tylko zawodowym.

Uczniowie mogą brać udział w spotkaniach z przedstawicielami instytucji rynku pracy, a także w wydarzeniach organizowanych na terenie szkoły m. in. w Dniu Zawodowca, konkursach i imprezach szkolnych, w których poprzez swój aktywny udział, mają okazję rozwijać różne umiejętności.

INDYWIDUALNE KONSULTACJE DORADCZE

Doradcy zawodowi prowadzą konsultacje indywidualne dla uczniów wspierając ich w konstruowaniu kariery. 

Prosimy o  umawianie się za pośrednictwem poczty elektronicznej:
aleksandra.grobelna@diakonia.pl lub irena.klaskala-zaczkiewicz@diakonia.pl

Ponadto z doradcą porozmawiać można w czasie konsultacji i zebrań z rodzicami w sali nr 308.

Polecamy wszystkim uczniom i ich rodzicom informacje umieszczone na stronie www.doradcy-wroclaw.pl, min. dotyczące z rynku edukacyjnego, rynku pracy i filmy o zawodach.

 

Opracowanie: Aleksandra Grobelna i Irena Zaczkiewicz-Kląskała