DAJEMY SWOJĄ PASJĘ, ABYŚCIE MOGLI SIĘ NIĄ ZARAZIĆ I POKOCHAĆ COŚ, CO SAMI BĘDZIECIE TWORZYĆ

Branżowa Szkoła I stopnia kształcąca introligatorów, jest bezpłatną szkołą publiczną.

Kadra pedagogiczna posiada szerokie kwalifikacje pedagogiczne oraz specjalistyczne, co umożliwia dostosowanie metod i form nauczania do indywidualnych możliwości ucznia. Każdy z nich może liczyć na terenie placówki na stałą pomoc medyczną oraz opiekę psychologiczną i logopedyczną.

Na młodzież czekają tu materiały, z których będzie tworzyć swoje pierwsze dzieła oraz farby, dzięki którym wykona niepowtarzalne, artystyczne, barwne papiery „marmurkowe” (do obejrzenia w galerii prac introligatorów).

Uczniowie mają wyjątkową szansę, aby w SZKOLE MISTRZÓW INTROLIGATORSTWA stawiać swoje pierwsze kroki ku dojrzałej twórczości w zawodzie. Ich działania będą wspierane przez doświadczenie i wieloletnią praktykę zawodową nauczycieli, dzięki czemu uwierzą we własne siły i możliwości. Prace uczniów są rozchwytywane i często zamawiane jeszcze przed wykonaniem (galeria introligatorska).

introligator_info

Oprócz kształcenia umiejętności zawodowych, można skorzystać z bogatej oferty pozalekcyjnych zajęć sportowych, plastycznych, artystycznych i komputerowych. Wielu uczniów odnalazło się w sportowej aktywności, zdobywając medale i laury na licznych turniejach nie tylko krajowych, ale i międzynarodowych.

Uczniowie spoza Wrocławia, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, mają możliwość bezpłatnego korzystania z internatu. Szkoła  i internat usytuowane są niedaleko od centrum miasta, w pięknym parku, z uroków którego młodzież bardzo chętnie korzysta po zajęciach. Dobra lokalizacja placówki umożliwia szybki dojazd do centrum, więc nie trzeba tracić czasu na kłopotliwe przesiadki.

Po ukończeniu szkoły można uzyskać kwalifikacje potwierdzone certyfikatem w języku polskim i angielskim, co umożliwia podjęcie pracy w krajach Unii Europejskiej. Absolwenci naszej szkoły mają również możliwość przystąpienia do egzaminu czeladniczego w Izbie Rzemieślniczej, a po trzech latach od ukończenia szkoły do egzaminu mistrzowskiego.

Nauka w Branżowej Szkole I stopnia daje swoim uczniom możliwość wszechstronnego rozwoju oraz pozwala im odkryć w sobie radość z pracy i twórcze możliwości, bo pokazuje im, że praca może być również zabawą, co pozwala inaczej funkcjonować w codzienności szkolnej i zawodowej. To szansa nauki u mistrzów introligatorstwa.

Zapraszamy do GALERII