TECHNIKUM EKONOMICZNE

Technikum Ekonomiczne powstało w 2002 roku w ówczesnym Centrum Kształcenia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (obecnie Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji im. ks. Marcina Lutra) z przekształcenia Liceum Ekonomicznego. Przyjmowani są tu niepełnosprawni ruchowo lub z innymi niepełnosprawnościami, w normie intelektualnej, uczniowie z całej Polski z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.
Szkoła pracuje według  autorskiego, modułowego  programu nauczania dla zawodu: technik ekonomista.


LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Liceum Ogólnokształcące Specjalne i Liceum Ogólnokształcące Integracyjne – jak większość należących do Centrum – są bezpłatnymi szkołami publicznymi działającymi według nowego programu nauczania. Liceum Ogólnokształcące Integracyjne przeznaczone jest dla osób zdrowych oraz niepełnosprawnych ruchowo lub z innymi niepełnosprawnościami, w normie intelektualnej. Licea są trzyletnie dla absolwentów gimnazjum oraz czteroletnie dla absolwentów ośmioklasowej szkoły podstawowej.

Oba Licea proponują zindywidualizowany program nauczania w małych zespołach klasowych, rozszerzony program języka angielskiego i historii, dwa języki obce – angielski i niemiecki, w których nauce pomagają wolontariusze z Niemiec w ramach Akcji Wspólnotowego Programu „Młodzież w działaniu”.


BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

Branżowa Szkoła I stopnia kształcąca operatorów procesów introligatorskich, krawców i pracowników pomocniczych obsługi hotelowej jest bezpłatną szkołą publiczną.


 

Rekrutacja

Aktualności

AKTYWNI NA RYNKU PRACY 2

8 marca 2024
W dniu 5.03.2024 r. kolejny raz nasi uczniowie mogli gościć doradczynie zawodowe z Centrum Informa ... » czytaj

MŁODZIEŻ NASZYCH SZKÓŁ WE WROCŁAWSKIM MAGISTRACIE

15 lutego 2024
Uczniowie naszych szkół zostali zaproszeni na spotkanie w ramach edukacji samorządowej do wrocła ... » czytaj
Do uczniów w klasie przemawia Pani notariusz Justyna Pelc-Woldan. Stoi przy biurku. Za plecami gościa na ścianie tablica elektroniczna. Po Jej prawej stronie zielona paprotka. Po lewej na ścianie tablice korkowe z zawieszonymi informacjami. Uczniowie siedzą w ławkach twarzą zwróceni do rozmówczyni.

SPOTKANIE UCZNIÓW Z NOTARIUSZEM

23 października 2023
Uczniowie naszych szkół z Technikum Ekonomicznego i Liceum Ogólnokształcącego w dniu 17.10.2023 ... » czytaj
archiwum aktualności