W ramach platformy eTwinning uczniowie i nauczyciele naszych szkół mają możliwość kontaktowania się z kolegami i koleżankami z innych krajów w języku angielskim i niemieckim za pośrednictwem Internetu (chat, e-mail, forum), tworzenia prezentacji, filmików, plików dźwiękowych, a nauczyciele z innymi partnerami, np. nauczycielami i edukatorami z różnych szkół i placówek edukacyjnych w Polsce.

2 sierpnia 2017r. przyznano nam Odznakę Jakości za projekt School Partnership Wroclaw – Wiesbaden.

Projekt spełnia kryteria KOJ.

                                   Odznaki Jakości eTwinning

Krajowa Odznaka Jakości przyznawana jest przez Krajowe Biuro eTwinning tym nauczycielom, których praca w ramach projektu osiągnęła określony, wysoki poziom.

Celem przyznawania Krajowej Odznaki Jakości jest wyróżnienie nauczycieli i szkół, za realizację ciekawych projektów spełniających szereg kryteriów, takich jak: innowacja pedagogiczna i kreatywność, integracja z programem nauczania, komunikacja i wymiana informacji pomiędzy szkołami partnerskimi, współpraca pomiędzy szkołami partnerskimi, wykorzystanie technologii.

Z przyjemnością informujemy, iż Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół i Placówek  Fundacji Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji im. ks. Marcina Lutra otrzymało nową odznakę jakości „Szkoła eTwinning”, która jest wyrazem docenienia efektów pracy, zaangażowania, oddania i  poświęcenia – nie tylko poszczególnych nauczycieli, ale całych zespołów nauczycieli i dyrektorów szkół z konkretnych placówek. „Szkoła eTwinning” jest odznaką jakości, którą nauczyciele mogą otrzymać za swoje projekty, zarówno na szczeblu krajowym jak i europejskim. Kryteria przyznania statusu Szkoły eTwinning obejmowały takie obszary, jak:

 • eTwinning oraz jego wkład w rozwój wiedzy na temat eBezpieczeństwa w szkole,
 • eTwinning oraz jego wkład w nauczanie i uczenie się, nauczanie interdyscyplinarne oraz pracę nad projektem,
 • eTwinning oraz jego wkład jako aktywnego i strategicznego narzędzia umożliwiającego rozwój zawodowy nauczycieli oraz innych osób związanych ze szkołą,
 • eTwinning oraz jego wkład w strategiczny rozwój szkoły .

Odznakę „Szkoła eTwinning 2018-2019” (the eTwinning Label School 2018-2019) otrzymało 1211 szkół w Europie. Nasze Liceum Ogólnokształcące znalazło się na liście 17 polskich szkół ponadgimnazjalnych -> KLIK

Certyfikat eTwinning

24-25 listopada 2017r. w Hotelu Novotel & Ibis we Wrocławiu odbyło się Seminarium Szkoleniowo-Kontaktowe programu eTwinning, którego honorowym patronatem jest Minister Edukacji Narodowej,
a organizatorem Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

W szkoleniu uczestniczyły koordynatorki projektów międzynarodowych realizowanych w Zespole Szkół i Placówek Fundacji Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji im. ks. Marcina Lutra, pani Barbara Daniłowicz, nauczycielka języka angielskiego i pani Małgorzata Kwiatkowska – Gromnicka, nauczycielka języka niemieckiego.

eTwinning to społeczność szkolna, gromadząca szkoły i przedszkola z całej Europy (i nie tylko) współpracująca za pomocą mediów elektronicznych. eTwinning to również doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Uczniowie i nauczyciele wykorzystują Internet we współpracy ponad granicami – współdziałają, wymieniają się informacjami i materiałami do nauki. eTwinning poszerza zakres pedagogicznych możliwości oferowanych uczniom i nauczycielom, motywuje do nauki i otwarcia na Europę. Program zgromadził już niemal 400 tysięcy nauczycieli ze 160 tysięcy szkół, którzy łącznie pracują przy ponad 50 tysiącach różnorodnych projektów rocznie.

Od września 2014 roku, istnieje również możliwość realizacji projektów wyłącznie z udziałem partnerów z tego samego kraju. eTwinning krajowy, bez barier językowych, pozwala nabrać wprawy i doświadczenia
w realizacji projektów, zarówno od strony technicznej, jak i merytorycznej.

Na platformie eTwinning w chwili obecnej szkoły Fundacji ECDiE realizują następujące projekty:

 • Zespół Szkół i Placówek Fundacji ECDiE: projekt pt. “Razem w różnorodności”
 • Technikum Ekonomiczne (TES), Liceum Ogólnokształcące (LO), Polsko-Niemiecka Szkoła Podstawowa (PNSP)  projekt pt. ” Mobilność-Partnerstwo-Otwartość”
 • Technikum Ekonomiczne (TES): projekt pt. “Młodzi ludzie w zmieniającym się świecie zawodowym”
 • Liceum Ogólnokształcące (LO): projekt pt. ”Bliżej Europy, bliżej siebie-bliżej świata”

Inne działania:

 • Dzień Bezpiecznego Internetu -> KLIK
 • Warsztaty dla nauczycieli pt. „Narzędzia informatyczne eTwinning” -> KLIK
 • “Przeciwstawiać się przeciwnościom” -> KLIK

 

Zmień rozmiar czcionki
Contrast