Z dumą informujemy, że dnia 13 czerwca 2023 r. nasza szkoła otrzymała najwyższe wyróżnienie – Europejską Odznakę Jakości eTwinning za efektywną pracę w  międzynarodowym projekcie eTwinning „An international e-book on cultural heritage”, który efektywnie realizowaliśmy w roku szkolnym 2021 / 2022 i za który już wcześniej dostaliśmy Krajową Odznakę Jakości eTwinning.

„Droga Marta Mickiewicz,

Gratulacje! Twoja szkoła otrzymała Europejską Odznakę Jakości eTwinning za wspaniałą pracę w projekcie eTwinning „An international e-book on cultural heritage”. Oznacza to, że Twoja praca, praca Twoich uczniów i Twojej szkoły została oceniona jako reprezentująca najwyższy europejski poziom.

W związku z tym, otrzymujesz certyfikat, który możesz dołączyć do swojej strony internetowej (stron internetowych) lub wystawić   w widocznym miejscu w swojej szkole. Ponadto, Twój projekt zostanie pokazany w specjalnym miejscu na Europejskim Portalu: www.etwinning.net.

Jeszcze raz gratuluję tego niezwykłego osiągnięcia.

Serdecznie pozdrawiam,
eTwinning Team”

Jesteśmy bardzo dumni z tego niezwykłego osiągnięcia, jakim jest uzyskanie tak prestiżowej odznaki    i jest to dla naszej szkoły ogromny zaszczyt!

Szczególne podziękowania należą się naszym wspaniałym uczniom, ich zaangażowaniu, wytrwałości oraz owocnej współpracy ze szkołami partnerskimi. Serdecznie nam wszystkim gratuluję! You’re the best!

 

W ramach platformy eTwinning uczniowie i nauczyciele naszych szkół mają możliwość kontaktowania się z kolegami i koleżankami z innych krajów w języku angielskim i niemieckim za pośrednictwem Internetu (chat, e-mail, forum), tworzenia prezentacji, filmików, plików dźwiękowych, a nauczyciele z innymi partnerami, np. nauczycielami i edukatorami z różnych szkół i placówek edukacyjnych w Polsce.

W roku szkolnym 2021/2022 uczniowie klasy III Liceum Ogólnokształcącego Integracyjnego uczestniczyli w międzynarodowym projekcie eTwinning  ’An international e-book on cultural heritage’. Tematyka projektu była w pełni zintegrowana z programem nauczania i odnosiła się do treści przedmiotowych omawianych podczas lekcji.

Podczas realizacji projektu licealiści współpracowali ze szkołami partnerskimi z różnych krajów: z Portugalii, Włoch, Grecji oraz Turcji. Zadaniem uczniów było zaprezentowanie swoich krajów ojczystych i zilustrowanie oraz omówienie przykładów dziedzictwa kulturowego. Wszyscy systematycznie i sumiennie wywiązywali się z zaplanowanych działań, które obejmowały wyszukiwanie materiałów, informacji, fotografii, legend i wierszy odzwierciedlających bogactwo kulturowe Polski. Wykonywali szereg zadań, m.in.:

– zaprojektowali swoje awatary za pomocą aplikacji Bitmoji Avatars,

– stworzyli prezentację multimedialną prezentującą naszą szkołę, KLIK

– aktywnie obchodzili Europejski Tydzień Kodowania #CodeWeek2021, podczas którego  zapoznali się z różnego rodzaju oprogramowaniem w świecie cyfrowym. Główną ideą wydarzenia było promowanie programowania poprzez pokazanie uczniom  sposobów na realizację pomysłów przy pomocy kodu, rozwianie wątpliwości i mitów otaczających te umiejętności oraz motywowanie do współpracy i wspólnego działania. Licealiści uczestniczyli w pogadance na temat nowych technologii, oglądali razem filmy poświęcone nowinkom technologicznym i brali udział w dyskusji. Dzielili się swoimi opiniami, poglądami i spostrzeżeniami,

– uczestniczyli w wydarzeniu e-Twinning pt. Media Literacy and Disinformation, którego tematami przewodnimi były: edukacja medialna i walka z dezinformacją, rozsądne i bezpieczne korzystanie z zasobów Internetu, mediów społecznościowych oraz przeciwdziałanie nieprawdziwym informacjom typu fake news. Wykonywali  też zadania z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, przygotowali materiały i plakaty celem zapobiegania dezinformacji w sieci oraz oglądali filmy edukacyjne poświęcone ww. tematyce. Ponadto, uczniowie brali udział w obchodach Europejskiego Dnia Bezpiecznego Internetu, w ramach którego opracowywali wskazówki i rady promujące bezpieczeństwo w sieci,

 

– omawiali twórczość polskich pisarzy i poetów  oraz opisywali polskie tradycje i potrawy  KLIK (przepis na polskie pierogi autorstwa Pawła Oleśniewicza)

– omawiali twórczość polskich pisarzy i poetów, tłumaczyli polskie legendy na język angielski  oraz prezentowali polskie tradycje i potrawy. KLIK (przepis na polskie pierogi autorstwa ucznia kl. III a LOi, Pawła Oleśniewicza:  )

Językiem przewodnim projektu był język angielski, ale nasi uczniowie poznawali również kulturę oraz zwyczaje kolegów i koleżanek mieszkających w innych krajach. Uczyli się podstawowych wyrażeń w językach obcych, którymi posługiwali się ich zagraniczni partnerzy.  Doskonalili kompetencje z zakresu czytania ze zrozumieniem, tworzenia wypowiedzi ustnych i pisemnych, odbioru tekstu mówionego, tworzenia notatek w języku ojczystym i w języku angielskim. 

Nasi licealiści cały czas rozwijali kompetencje cyfrowe oraz sprawności korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych, KLIK (wypowiedź ucznia kl. III a LOi, Radosława Brockiego) w tym wyszukiwania i selekcjonowania informacji. Doskonalili umiejętności budowania relacji społecznych, międzykulturowych i obywatelskich, przedsiębiorczości oraz ekspresji kulturowej, która była jednym z ważniejszych aspektów projektu.

Dzięki efektywnej współpracy z uczniami z zagranicy, stali się bardziej tolerancyjnymi, świadomymi  oraz otwartymi na Europę i świat obywatelami.

Wszyscy chętnie i  z zaangażowaniem wywiązywali się z przydzielonych im zadań  i z zapałem realizowali cele projektowe. Brali aktywny udział w dyskusjach, udzielali się na forum, nawiązywali kontakty z kolegami i koleżankami z innych krajów.

Nasi licealiści cały czas rozwijali kompetencje cyfrowe oraz sprawności korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych, KLIK (wypowiedź ucznia kl. III a LOi, Radosława Brockiego) w tym wyszukiwania i selekcjonowania informacji. Doskonalili umiejętności budowania relacji społecznych, międzykulturowych i obywatelskich, przedsiębiorczości oraz ekspresji kulturowej, która była jednym z ważniejszych aspektów projektu.

Dzięki efektywnej współpracy z rówieśnikami z zagranicy, uczniowie stali się bardziej tolerancyjnymi, świadomymi oraz otwartymi na Europę i świat obywatelami.

Wszyscy chętnie i  z zaangażowaniem wywiązywali się z przydzielonych zadań  i z zapałem realizowali cele projektowe. Brali aktywny udział w dyskusjach, udzielali się na forum, nawiązywali kontakty z kolegami i koleżankami z innych krajów.

Rezultatem naszej wspólnej owocnej pracy jest wirtualna książka na temat dziedzictwa kulturowego krajów, z których pochodzimy. KLIK (książka po kliknięciu)

Nasze starania zostały docenione. Otrzymaliśmy Odznakę Jakości eTwinning przyznawaną nauczycielom i szkole, których działania w ramach eTwinningu reprezentują wysoki poziom. Dla nauczycieli jest to uznanie ich pracy, dla uczniów to większa motywacja do prowadzenia zaplanowanych przedsięwzięć, a dla szkoły- publiczne potwierdzenie zaangażowania i dążenia do jakości oraz otwartość na współpracę europejską. Odznaka Jakości eTwinning

 

2 sierpnia 2017r. przyznano nam Odznakę Jakości za projekt School Partnership Wroclaw – Wiesbaden.

Projekt spełnia kryteria KOJ.

                                   Odznaki Jakości eTwinning

Krajowa Odznaka Jakości przyznawana jest przez Krajowe Biuro eTwinning tym nauczycielom, których praca w ramach projektu osiągnęła określony, wysoki poziom.

Celem przyznawania Krajowej Odznaki Jakości jest wyróżnienie nauczycieli i szkół, za realizację ciekawych projektów spełniających szereg kryteriów, takich jak: innowacja pedagogiczna i kreatywność, integracja z programem nauczania, komunikacja i wymiana informacji pomiędzy szkołami partnerskimi, współpraca pomiędzy szkołami partnerskimi, wykorzystanie technologii.

Z przyjemnością informujemy, iż Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół i Placówek  Fundacji Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji im. ks. Marcina Lutra otrzymało nową odznakę jakości „Szkoła eTwinning”, która jest wyrazem docenienia efektów pracy, zaangażowania, oddania i  poświęcenia – nie tylko poszczególnych nauczycieli, ale całych zespołów nauczycieli i dyrektorów szkół z konkretnych placówek. „Szkoła eTwinning” jest odznaką jakości, którą nauczyciele mogą otrzymać za swoje projekty, zarówno na szczeblu krajowym jak i europejskim. Kryteria przyznania statusu Szkoły eTwinning obejmowały takie obszary, jak:

 • eTwinning oraz jego wkład w rozwój wiedzy na temat eBezpieczeństwa w szkole,
 • eTwinning oraz jego wkład w nauczanie i uczenie się, nauczanie interdyscyplinarne oraz pracę nad projektem,
 • eTwinning oraz jego wkład jako aktywnego i strategicznego narzędzia umożliwiającego rozwój zawodowy nauczycieli oraz innych osób związanych ze szkołą,
 • eTwinning oraz jego wkład w strategiczny rozwój szkoły .

Odznakę „Szkoła eTwinning 2018-2019” (the eTwinning Label School 2018-2019) otrzymało 1211 szkół w Europie. Nasze Liceum Ogólnokształcące znalazło się na liście 17 polskich szkół ponadgimnazjalnych -> KLIK

Certyfikat eTwinning

24-25 listopada 2017r. w Hotelu Novotel & Ibis we Wrocławiu odbyło się Seminarium Szkoleniowo-Kontaktowe programu eTwinning, którego honorowym patronatem jest Minister Edukacji Narodowej,
a organizatorem Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

W szkoleniu uczestniczyły koordynatorki projektów międzynarodowych realizowanych w Zespole Szkół i Placówek Fundacji Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji im. ks. Marcina Lutra, pani Barbara Daniłowicz, nauczycielka języka angielskiego i pani Małgorzata Kwiatkowska – Gromnicka, nauczycielka języka niemieckiego.

eTwinning to społeczność szkolna, gromadząca szkoły i przedszkola z całej Europy (i nie tylko) współpracująca za pomocą mediów elektronicznych. eTwinning to również doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Uczniowie i nauczyciele wykorzystują Internet we współpracy ponad granicami – współdziałają, wymieniają się informacjami i materiałami do nauki. eTwinning poszerza zakres pedagogicznych możliwości oferowanych uczniom i nauczycielom, motywuje do nauki i otwarcia na Europę. Program zgromadził już niemal 400 tysięcy nauczycieli ze 160 tysięcy szkół, którzy łącznie pracują przy ponad 50 tysiącach różnorodnych projektów rocznie.

Od września 2014 roku, istnieje również możliwość realizacji projektów wyłącznie z udziałem partnerów z tego samego kraju. eTwinning krajowy, bez barier językowych, pozwala nabrać wprawy i doświadczenia
w realizacji projektów, zarówno od strony technicznej, jak i merytorycznej.

Na platformie eTwinning w chwili obecnej szkoły Fundacji ECDiE realizują następujące projekty:

 • Zespół Szkół i Placówek Fundacji ECDiE: projekt pt. „Razem w różnorodności”
 • Technikum Ekonomiczne (TES), Liceum Ogólnokształcące (LO), Polsko-Niemiecka Szkoła Podstawowa (PNSP)  projekt pt. ” Mobilność-Partnerstwo-Otwartość”
 • Technikum Ekonomiczne (TES): projekt pt. „Młodzi ludzie w zmieniającym się świecie zawodowym”
 • Liceum Ogólnokształcące (LO): projekt pt. ”Bliżej Europy, bliżej siebie-bliżej świata”

Inne działania:

 • Dzień Bezpiecznego Internetu -> KLIK
 • Warsztaty dla nauczycieli pt. „Narzędzia informatyczne eTwinning” -> KLIK
 • „Przeciwstawiać się przeciwnościom” -> KLIK