Erasmus+ akcja „Mobilność kadry edukacji szkolnej”


Notice: Indirect modification of overloaded property WP_Post::$ancestors has no effect in /home/users/cekiron/public_html/diakonia_new/wp-content/themes/ecdie-szkoly-ponadgimnazjalne/page-child.php on line 29

 

 

 

Z przyjemnością informujemy, że Liceum Ogólnokształcące znalazło się w gronie beneficjentów programu Erasmus+ , akcja „Mobilność kadry edukacji szkolnej”.

Tytuł projektu:Bliżej Europy-bliżej siebie, bliżej świata” (KLIK)

Czas trwania:  1 czerwca 2017 r. – 31 sierpnia 2018 r.

Kwota dofinansowania: 10592 euro

PLAKAT ->  (KLIK )

Cele projektu:

 • podniesienie kwalifikacji i umiejętności kadry nauczycielskiej,
 • podniesienie umiejętności językowych  nauczycieli,
 • włączenie społeczne osób zagrożonych wykluczeniem,
 • promowanie różnorodności językowej i świadomości międzykulturowej,
 • rozwój poczucia europejskiego obywatelstwa i tożsamości,
 • umiędzynarodowienie misji szkoły oraz wzmocnienie współpracy międzynarodowej.

Potencjalną korzyścią długoterminową udziału w projekcie będzie dla szkoły realizacja Europejskiego Programu Rozwoju Szkoły w oparciu o standardy europejskiego kształcenia, a także nawiązanie międzynarodowych kontaktów, które mogą zaowocować wspólnie realizowanymi projektami międzynarodowymi w przyszłości.

Uczestnicy projektu i planowane szkolenia:

Koordynator projektu: Barbara Daniłowicz

W ramach projektu cztery nauczycielki LO wzięły udział w działaniach mobilnościowych i wyjechały na dwutygodniowe szkolenia językowe za granicę, które odbyły się w Wielkiej Brytanii, Francji i na Malcie w lipcu i sierpniu 2017r.

 •  nauczycielka języka niemieckiego

ALPHA School of English , St. Paul’s Bay, Malta

Kurs: Metodyczno-językowy

Język angielski, English Language development for teachers & school staff

(KLIK )<-„Mój pobyt na kursie językowym” w ramach programu ERASMUS+ (Małgorzata Leonarska)

 • nauczycielka języka polskiego, WOK

Accord, Paryż, Francja

Kurs: francuski ogólny

(KLIK) <- „Mój pobyt na kursie językowym” w ramach programu ERASMUS+ (Halina Knap)

 • nauczycielka fizyki

Anglo Continental, Bournemouth, Wielka Brytania

Kurs: angielski ogólny

(KLIK )<- „Mój pobyt na kursie językowym” w ramach programu ERASMUS+ (Barbara Kulawik)

 • psycholog

BELLS English Language School

Kurs: angielski ogólny

(KLIK ) <- „Mój pobyt na kursie językowym” w ramach programu ERASMUS+ ( Agnieszka Chojnacka)

Główne działania w czasie trwania projektu:

 1. Zatwierdzenie wniosku nr 2017-1-PL01-KA101-035820 o tytule: „Bliżej Europy, bliżej siebie, bliżej świata” przez Narodową Agencję Erasmus+.
 2. Szkolenie dla beneficjentów projektów zatwierdzonych do dofinansowania w konkursie 2017-Akcja KA1 SE „Mobilność kadry edukacji szkolnej” prowadzonej przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, Narodową Agencję Programu Erasmus+, Warszawa – 12 czerwca 2017r. Koordynator.
 3. Rekrutacja uczestników.
 4. Szkolenie wewnątrzszkolne uczestników projektu: przekazanie pakietów informacyjnych i omówienie materiałów otrzymanych na szkoleniu w Warszawie – 13 czerwca 2017r.
 5. Opracowanie planu bieżących działań organizacyjnych związanych z realizacją projektu – 29 czerwca 2017r.
 6. Informacja o planowanych działaniach z uwzględnieniem włączenia w nie wszystkich nauczycieli szkoły na plenarnej radzie pedagogicznej– 27 czerwca 2017r.
 7. Mobilność nauczycieli – lipiec/sierpień 2017r. Prezentacja -> (KLIK)
 8. Projekt „ Wizerunek Europejczyka” ->  (KLIK)
 9. Warsztaty Fundacja „Czarna Owca” -> (KLIK )
 10. Międzynarodowy Dzień Wolontariusza -> (KLIK)
 11. Europejskie spotkanie świąteczne -> (KLIK)
 12. Dzień Bezpiecznego Internetu -> (KLIK )
 13. Warsztaty Antydyskryminacyjne Reno Lude -> (KLIK)
 14. Warsztaty dla nauczycieli pt. „Narzędzia informatyczne eTwinning” -> ( KLIK )
 15. „Przeciwstawiać się przeciwnościom” -> (KLIK )
 16. Dzielnica Czterech Świątyń -> (KLIK)
 17. Dzień Europy we Wrocławiu -> (KLIK)
 18. Webinarium FRSE pt. „Rola szefa projektu w komunikacji rezultatów projektu”, 23.03.2018r.
 19. „School Power” – spotkanie dla beneficjentów kończących realizację projektów dotyczące rozliczania oraz upowszechniania i promocji rezultatów. (FRSE – Gdynia, 17.05.2018r.)
 20. „School Power” – spotkanie dla beneficjentów kończących realizację projektów dotyczące rozliczania oraz upowszechniania i promocji rezultatów. (FRSE – Poznań, 27 września 2018 r.) -> PROGRAM
 21. Konferencja „Get inspired” -> (KLIK) Program -> (KLIK)
 22. Znaleźć dom” -> (KLIK)
 23. „Welcome to our schools” – spotkanie powitalne -> (KLIK)
 24. „Spotkanie z Hiszpanią” -> (KLIK)
 25. Europejski Dzień Języków -> (KLIK)
 26. „Bliżej Europy – bliżej siebie, bliżej świata” -> (KLIK)

Scenariusze:

 • Quiz o Anglii -> (KLIK)
 • Quiz o Francji -> (KLIK)
 • Quiz o Malcie -> (KLIK)
 • Lekcja matematyki -> (KLIK)
 • Konspekt lekcji matematyki -> (KLIK)
 • Lekcja j. niemieckiego -> (KLIK)
 • Analiza wyników ankiety -> (KLIK)
 • Analiza Erasmus – wykluczenie -> (KLIK)

OBEJRZYJ:

(KLIK)<- Fundacja ECDiE

(KLIK )<Szkoły Fundacji ECDiE

(KLIK )<Dolny Śląsk

(KLIK) <– Wrocław