DORADZTWO ZAWODOWE W LICEUM:

Uprzejmie informujemy, że w Liceum Ogólnokształcącym Fundacji Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji im. ks. Marcina Lutra we Wrocławiu zgodnie z Rozporządzeniem MEN z 12 lutego 2019 r.  w sprawie doradztwa zawodowego, realizowany jest wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego i roczny plan realizacji doradztwa zawodowego w ramach którego, na różnych przedmiotach nauczyciele rozmawiają z uczniami o zastosowaniu zdobytej wiedzy i umiejętności w przyszłym życiu, nie tylko zawodowym.

Mogą brać udział w spotkaniach z przedstawicielami instytucji rynku pracy, a także w wydarzeniach organizowanych na terenie szkoły m. in. w Dniu Przedsiębiorczości, Dniu Zawodowca, konkursach i imprezach szkolnych, w których poprzez swój aktywny udział, mają okazję rozwijać różne umiejętności.

INDYWIDUALNE KONSULTACJE DORADCZE

Doradcy zawodowi prowadzą konsultacje indywidualne dla uczniów wspierając ich w konstruowaniu kariery.

Prosimy do umawiania się za pośrednictwem poczty elektronicznej: aleksandra.grobelna@diakonia.pl lub irena.klaskala-zaczkiewicz@diakonia.pl

Ponadto z doradcą porozmawiać można w czasie konsultacji i zebrań z rodzicami w sali nr 308.

Polecamy wszystkim uczniom i ich rodzicom informacje umieszczone na stronie www.doradcy-wroclaw.pl.  W zakładce dla ucznia szkoły ponadpodstawowej znajdują się m. in. informacje o rekrutacji do szkół wyższych, o szkołach policealnych, a także informacje z rynku pracy.

 

Opracowanie: Aleksandra Grobelna i Irena Zaczkiewicz-Kląskała