Szkoły Fundacji Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji im. ks. Marcina Lutra we Wrocławiu są beneficjentami  międzynarodowych projektów realizowanych w ramach następujących programów:

Erasmus+ akcja „Mobilność kadry edukacji szkolnej” – dot. Liceum Ogólnokształcącego Fundacji ECDiE

 

 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) – dot. Technikum Ekonomicznego Fundacji ECDiE

 

 

 

Erasmus+ Wolontariat Europejski

 

 

Polsko-niemiecka wymiana młodzieży 

 

 

 

 

eTwinning

 

 

 

Program Comenius „Partnerskie Projekty Szkół”