LEKTURY dla BRANŻOWEJ SZKOŁY 1 STOPNIA (KLASY II-III) w roku szkolnym 2020/21

DLA ABSOLWENTÓW GIMNAZJUM:

KLASA II

KLASA III

 • Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz
 • Bolesław Prus, Lalka
 • Stefan Żeromski, Ludzie bezdomni
 • Stanisław Wyspiański, Wesele
 • Zofia Nałkowska, Granica
 • Zofia Nałkowska, Medaliony
 • Tadeusz Borowski, Opowiadania
 • Sławomir Mrożek, Tango

 

 

LEKTURY dla BRANŻOWEJ SZKOŁY 1 STOPNIA (KLASY I-II) w roku szkolnym 2020/2021

DLA ABSOLWENTÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

KLASA I

KLASA II

 • Jan Parandowski, Mitologia ( wybrane mity)
 • Homer, Iliada ( fragmenty)
 • Sofokles, Antygona
 • Biblia ( wybrane księgi)
 • Pieśń o Rolandzie ( fragmenty)
 • Bogurodzica
 • Jan Kochanowski, wybrane pieśni
 • Wiliam Szekspir, Romeo i Julia
 • Molier, Skąpiec
 • Ignacy Krasicki, Hymn do miłości ojczyzny, wybrane satyry
 • Adam Mickiewicz, Oda do młodości, wybrane ballady
 • Bolesław Prus, Z legend dawnego Egiptu
 • Eliza Orzeszkowa, Gloria victis
 • Henryk Sienkiewicz, Potop
 • Władysław Reymont, Chłopi I