zsz_krawiec_infoBranżowa Szkoła I stopnia kreuje modę i kształci przyszłych krawców. Na młodzież czekają tu nowocześnie wyposażone sale warsztatowe  –  profesjonalny park maszynowy – umożliwiający tworzenie wysokiej jakości wyrobów odzieżowych. Zajęcia praktyczne prowadzone są w małych grupach na terenie szkoły, co pozwala na realizowanie własnych projektów odzieży.

Kadra pedagogiczna posiada szerokie kwalifikacje pedagogiczne oraz specjalistyczne, co umożliwia dostosowanie metod i form nauczania do indywidualnych możliwości ucznia. Każdy uczeń może liczyć na terenie placówki na stałą pomoc medyczną oraz opiekę psychologiczną i logopedyczną. Uczniowie spoza Wrocławia, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,  mają możliwość bezpłatnego korzystania z internatu.

Oprócz kształcenia umiejętności zawodowych, można skorzystać z bogatej oferty pozalekcyjnych zajęć sportowych, plastycznych, artystycznych i komputerowych. Wielu uczniów odnalazło się w sportowej aktywności, zdobywając medale i laury na licznych turniejach krajowych, a także międzynarodowych.

Szkoła  i internat usytuowane są niedaleko od centrum miasta, w pięknym parku, z uroków którego młodzież bardzo chętnie korzysta po zajęciach. Dobra lokalizacja placówki umożliwia szybki dojazd do centrum, więc nie trzeba tracić czasu na kłopotliwe przesiadki.

Po ukończeniu szkoły można uzyskać kwalifikacje potwierdzone certyfikatem w języku polskim i angielskim, co umożliwia podjęcie pracy w krajach Unii Europejskiej. Absolwenci szkoły mają również możliwość przystąpienia do egzaminu czeladniczego w Izbie Rzemieślniczej, a po trzech latach do egzaminu mistrzowskiego.

Nauka w naszej szkole daje możliwość wszechstronnego rozwoju oraz pozwala realizować marzenia i pasje, dotyczące kreowania wizerunku oraz stylu, co jest bardzo istotne we współczesnych czasach.

Więcej informacji w zakładce REKRUTACJA

Zapraszamy do GALERII