„Dobry zawód,
dobry fachowiec,
dobra przyszłość”

Nauka w Branżowej Szkole I stopnia w zawodzie pracownik pomocniczy obsługi hotelowej trwa 3 lata i kończy się egzaminem zewnętrznym przed Okręgowa Komisją Egzaminacyjną oraz uzyskaniem dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Można uzyskać kwalifikacje potwierdzone certyfikatem w języku polskim i angielskim, co umożliwia podjęcie pracy w krajach Unii Europejskiej.

Kadra pedagogiczna posiada szerokie kwalifikacje pedagogiczne oraz specjalistyczne, co umożliwia dostosowanie metod i form nauczania do indywidualnych możliwości ucznia. Każdy z nich może liczyć na terenie placówki na stałą pomoc medyczną oraz opiekę psychologiczną i logopedyczną.

Oprócz kształcenia umiejętności zawodowych, można skorzystać z bogatej oferty pozalekcyjnych zajęć sportowych, plastycznych, artystycznych i komputerowych. Wielu uczniów szkoły odnalazło się w sportowej aktywności, zdobywając medale i laury na licznych turniejach nie tylko krajowych, ale i międzynarodowych.

Uczniowie spoza Wrocławia, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,  mają możliwość bezpłatnego korzystania z internatu. Szkoła  i internat usytuowane są niedaleko od centrum miasta, w pięknym parku, z uroków którego młodzież bardzo chętnie korzysta po zajęciach.

Dobra lokalizacja placówki umożliwia szybki dojazd do centrum, więc nie trzeba tracić czasu na kłopotliwe przesiadki.Jeśli lubisz pracować z ludźmi, jesteś odpowiedzialny, odznaczasz się wysoką kulturą osobistą, wybierz zawód pracownik pomocniczy obsługi hotelowej. Będziesz mógł się  kształcić  w jednej z najbardziej ciekawych profesji. Poznasz wiele obiektów hotelarskich,  standardy i zakres świadczonych usług.

 Obecnie powstaje coraz więcej hoteli w Polsce i w naszym mieście. Rynek pracy potrzebuje profesjonalnych pracowników.

 Zapraszamy do GALERII