Program Comenius „Partnerskie Projekty Szkół”

ue_prog

W latach 2012-2014 Technikum Ekonomiczne było beneficjentem Programu Comenius „Partnerskie Projekty Szkół”.

Celem akcji było wzmocnienie jakości i europejskiego wymiaru kształcenia oraz upowszechnienie najlepszych metod dydaktycznych i sposobu zarządzania szkołami.

Tematyka Projektu była zintegrowana z programem nauczania, co wpłynęmini_wyspa_grupało na pogłębienie wiedzy zdobywanej przez uczniów podczas zajęć edukacyjnych.

Obszarem tematycznym naszego projektu był rynek pracy i możliwości zawodowe dla absolwentów szkół specjalnych. Tytuł projektu brzmiał: „ Towards work from special education in Europe ” ( „Ku pracy z kształcenia specjalnego”).

 

W ramach Projektu uczniowie Technikum Ekonomicznego wraz z opiekunami uczestniczyli w sześciu wymianach międzynarodowych. Odbyły się pięciodniowe wizyty do następujących krajów: Francja, Wielka Brytania, Szwecja, Belgia, Niemcy i wizyta w Polsce, której byliśmy gospodarzami. Projekt w całości został dofinansowany ze środków unijnych.

Szkoły uczestniczące w projekcie:

  • Schule am Zoopark – Niemcy (Erfurt)
  • SBSO DeRichter – Belgia (Genk)
  • Lindigoe Gymnasieskaerskola – Szwecja (Lindigo)
  • Lycee  Louis Guilloux – Francja (Rennes)
  • Filton College – Wielka Brytania (Brystol)
  • Technikum Ekonomiczne w ECDiE – Polska (Wrocław)