Notice: Indirect modification of overloaded property WP_Post::$ancestors has no effect in /home/users/cekiron/public_html/diakonia_new/wp-content/themes/ecdie-szkoly-ponadgimnazjalne/page-child.php on line 29

Konkurs o Polsko-Niemiecką Nagrodę Młodzieży 2017-2019 
„Razem w Europie. Jeden cel”

Z przyjemnością informujemy, że szkic projektu zatytułowany: „Razem
w różnorodności” (nr zgł. 73) zgłoszony do konkursu „Razem w Europie. Jeden cel” znalazł się w gronie finalistów! Jesteśmy w czołówce 10-ciu najlepszych projektów w PolsceJ

Projekt został zgłoszony do konkursu o Polsko-Niemiecką Nagrodę Młodzieży 2017-2019 w dniu 20.09.2017.

Projekt jest próbą odpowiedzi na problem funkcjonowania młodzieży w różnorodnym świecie.
Pod hasłem „Razem w różnorodności” niemiecka, zróżnicowana etnicznie i religijnie młodzież, ma okazję spotkać się z młodzieżą polską o różnym spektrum niepełnosprawności

Kto? Albrecht-Dürer-Schule w Wiesbaden , szkoły specjalne Fundacji Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji oraz Zespół Szkół nr 6 we Wrocławiu

Gdzie? Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży w Krzyżowej . Rewizyta w Wiesbaden

Kiedy? Czerwiec 2018r. Rewizyta : październik.2018r.

Szczególna wartość i innowacyjność Projektu:

* jest  efektem pomysłu nauczycieli języków obcych i wdrożeniem tego pomysłu do praktyki edukacyjnej.

* rozwija otwartość na świat i odmienności, tolerancję i zrozumienie dla inności, zachęca  do pokonywania wzajemnych uprzedzeń i barier komunikacyjnych

* jest nowym rozwiązaniem programowym, organizacyjnym. i metodycznym

*  ma jasno określone cele

* jest planowy- zawiera przemyślany harmonogram działań

* zorganizowany- przewiduje potrzebne zasoby, ludzi i środki

* kontrolowany- ma określony sposób ewaluacji

WIĘCEJ INFORMACJI -> KLIK

POLSKO-NIEMIECKIE SPOTKANIE MŁODZIEŻY w KRZYŻOWEJ,
czerwiec 2018 r. (FILM –> KLIK) (FILM – j. niem. -> KLIK)

 1. Finał konkursu o polsko- niemiecką nagrodę młodzieży -> KLIK
 2. Spotkanie w Krzyżowej -> KLIK
 3. Pamiętnik z podróży -> KLIK
 4. Program Spotkania -> KLIK
 5. Warsztaty -> KLIK
 • warsztaty kodowania -> KLIK
 • kodowanie –skrypt -> KLIK
 • projektowanie LOGO -> KLIK
 • wieczór międzykulturowy -> KLIK
 1. Prezentacje:
 • DIVERSITY -> KLIK
 • Photo workshop -> KLIK
 • Film ZS6 Wiesbaden -> KLIK
 1. Gra Miejska -> KLIK
 2. Dzielnica Czterech Świątyń -> KLIK
 • Ewaluacja wstępna -> KLIK
 • Ewaluacja końcowa -> KLIK
 1. Spotkanie przygotowawcze kadry -> KLIK
 2. Zdjęcia -> KLIK

Seminarium wprowadzające w ramach konkursu „Razem w Europie. Jeden cel” o Polsko-Niemiecką Nagrodę Młodzieży 2017-2019 -> KLIK

Polsko-niemiecka wymiana młodzieży pod hasłem „Razem w różnorodności”,  CZERWIEC 2017 r.

W dniach 18 – 23 czerwca 2017 r. uczniowie naszych szkół : Liceum Ogólnokształcącego, Technikum Ekonomicznego oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej wraz z uczniami   Liceum Ogólnokształcącego w ZSI we Wrocławiu i Albrecht-Dürer-Schule w Wiesbaden/Niemcy wzięli udział w finale trzeciej edycji  polsko-niemieckiej wymiany młodzieży pod hasłem „Razem w różnorodności”. Spotkanie odbyło się w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży (MSDM) w Krzyżowej.

Projekt dofinansowany przez PNWM

Było to już trzecie z kolei spotkanie. Podobnie, jak w ubiegłych latach przygotowaliśmy dla uczestników bogaty w atrakcje program. Uczniowie  mieli możliwość uczestniczenia w różnorodnych warsztatach tematycznych oraz animacjach i grach językowych. Językiem komunikacji był język niemiecki i angielski. Podczas wieczoru międzynarodowego zaprezentowaliśmy efekty naszych prac, które wykonaliśmy w ramach projektu. Przedstawiliśmy nasze szkoły i miasta w formie nakręconych przez uczniów filmików oraz utworzyliśmy wystawę profili osobowych uczestników wraz z projektami LOGO bieżącej edycji Spotkania.   Odbyliśmy także jednodniową wycieczkę do Wrocławia, w trakcie której pokazaliśmy naszym zagranicznym gościom piękno miasta oglądanego podczas rejsu statkiem po Odrze. Odwiedziliśmy Pawilon Czterech Kopuł i zapoznaliśmy się z prezentacją dorobku kulturowego sztuki współczesnej IXX i XX wieku.
W trakcie Spotkania uczniom została przybliżona  historia Miejsca Pamięci Fundacji Krzyżowa, które pielęgnuje pamięć o ruchu oporu i opozycji przeciwko reżimom totalitarnym XX wieku, a także przekazuje historię grup i ludzi, którzy bronili wolności, godności i praw człowieka.

W czasie trwania wymiany młodzież  miała okazję integrowania  się w trakcie gier zapoznawczych,  wspólnych podchodów w Krzyżowej, gier drużynowych, wspólnego ogniska i pożegnalnej dyskoteki.

Chcemy, aby nasze partnerstwo było żywe, dynamiczne i owocowało w ciekawe doświadczenia i nowe znajomości. Jesteśmy w kontakcie na Facebooku oraz platformie eTwinning.

Więcej informacji znajdziesz tutaj:

– Pamiętnik z podróży -> (KLIK)

– Galeria zdjęć -> (KLIK)

– Filmik „Dzień w Krzyżowej” -> (KLIK)

Projekt jest dofinansowany przez organizację Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM).