Liceum Ogólnokształcące Specjalne (dla absolwentów gimnazjum – trzyletnie, a dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej – czteroletnie) – jak większość należących do Fundacji Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji im. ks. Marcina Lutra – jest bezpłatną szkołą publiczną, działającą  według nowego programu nauczania. Liceum przeznaczone jest dla uczniów z niepełnosprawnością ruchową lub innymi niepełnosprawnościami, w normie intelektualnej.

Liceum Ogólnokształcące Specjalne proponuje zindywidualizowany program nauczania w małych zespołach klasowych (do dwunastu osób), rozszerzony program języka angielskiego i historii, dwa języki obce – angielski i niemiecki, w których nauce pomagają wolontariusze z Niemiec w ramach Akcji Wspólnotowego Programu „Młodzież w działaniu”.  Oprócz tego uczniowie mogą brać udział w bezpłatnych zajęciach dodatkowych (konsultacje przedmiotowe, zajęcia sportowe i muzyczne, chór) i specjalnych (psycholog, pedagog, logopeda). W nauce pozalekcyjnej wspierają uczniów wolontariusze z Polski i innych krajów. Maturzyści korzystają z dodatkowych konsultacji. Absolwenci mogą składać deklaracje przystąpienia do egzaminu maturalnego. Po jego zdaniu otrzymują świadectwo dojrzałości, wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną

Do dyspozycji licealistów pozostaje biblioteka (ok. 20 tys. woluminów), nowoczesna pracownia komputerowa,  dobrze wyposażone sale do usprawniania i rehabilitacji ruchowej oraz stołówka.

Uczniowie uczestniczą w międzynarodowych programach wymiany młodzieży, np. Fair Life (w Krzyżowej i Berlinie).

Licealiści spoza Wrocławia mogą korzystać ze zmodernizowanego internatu, mieszczącego się na terenie Fundacji Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji im. ks. Marcina Lutra. Szkoły i inne budynki na terenie Fundacji ECDiE są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo (windy i podjazdy). Cały kompleks usytuowano na terenie pięknego parku.

 

Szkoła aktywnie działa we Wrocławskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.

Warunkiem przyjęcia do Liceum Ogólnokształcącego jest:

  • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
  • dla osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz opinia wydana przez Poradnię Pedagogiczno – Psychologiczną,
  • komplet dokumentów (szczegółowo określony w zasadach rekrutacji),
  • rozmowa kwalifikacyjna.

 

Więcej informacji w zakładce REKRUTACJA

Zapraszamy  na Drzwi Otwarte on-line – FILM