Szkoła Przedsiębiorczości – Moje Finanse

Szkoła Przedsiębiorczości – Moje Finanse.

W 2006 roku wdrożyliśmy program „Moje finanse”.

Od tego czasu bierzemy udział w różnych  działaniach, m. in. w:

 • Spotkaniu w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości 2019 z Panem Michałem Sobieszakiem – przedstawicielem Wyższej Szkoły Bankowej, który przeprowadził warsztaty na temat Kreatywność – jak wzmocnić swój potencjał. Uczennice i uczniowie wykonali szereg ćwiczeń udowadniając, że posiadają zdolność twórczego myślenia i działania.
 • spotkaniu w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości 2018 – z Michałem Salamonem oraz Dominikiem Rogowskim. Michał jest konsultantem sprzedaży w Santander Consumer Bank, a Dominik analitykiem finansowym w Credit Suisse Polska. Obaj bardzo są zadowoleni z kariery zawodowej. Gratulujemy naszym absolwentom.
 • spotkaniu w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości z Pauliną Kujawą
  i Krzysztofem Jankowskim, którzy zaprezentowali nam swoje osiągnięcia zawodowe, 07.12.2016 r. Gratulujemy naszym absolwentom.,
 • wykładzie dra Damiana Ostrowskiego w Wyższej Szkole Bankowej dot. logistyki
  w przedsiębiorstwie „Polski Bus.com”; 17.11.2016 r.,
 • spotkaniu z Panią dr Agnieszką Świąć, która zaprezentowała nam film z udziałem naszego starszego kolegi Krzysia Jankowskiego. Udowodnił on, że nie ma barier, jeżeli jest się zdeterminowanym, 17.11.2016 r.,
 • warsztatach z Paniami Haliną Chrzanowską oraz Renatą Puch z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, które przybliżyły nam temat ubezpieczeń oraz pomogły wypełnić wnioski o rentę socjalną, 22.03.2016 r.,
 • IV Dolnośląskim Konkursie Wiedzy o Podatkach zorganizowanym przez Dolnośląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Beata Jankowska i Michał Salamon zwycięsko przeszli przez etap eliminacji szkolnych, dostali się do etapu wojewódzkiego. Uzyskali dobre wyniki. 2014 r.
 • spotkaniu z przedstawicielkami Dolnośląskiego Oddziału Izby Doradców Podatkowych poświęconemu roli doradcy podatkowego. 2014 r.
 • wykładzie mgra Michała Sobieszaka nt.: ABC giełdy w Wyższej Szkle Bankowej we Wrocławiu   19.11.2013 r.;
 • warsztatach prowadzonych przez adiunktów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nt.: Motywowanie pracowników, aspekty finansowe i pozafinansowe w ramach programu „Być przedsiębiorczym – nauka przez działanie” – 2013 r.;
 • prelekcji nt. Historia pieniądza, jego współczesne funkcje oraz perspektywy rozwoju obrotu bezgotówkowego, WenderEDU Business Center, ul. Św. Józefa 1/3, Wrocław 2012 r.;
 • grze negocjacyjnej – Młody inwestor w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu 16.11.2012r.;
 • warsztatach: Strach ma wielkie oczy –w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu – 15.11.2011r.;
 • grze cashflow – w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu – 16.11.2010 r.;
 • Szkolnej Internetowej Grze Giełdowej (SIGG) – cyklicznie, od października do stycznia każdego roku;
 • Szkolnej Grze Giełdowej – cyklicznie;
 • prelekcji doradców klienta (BZ WBK): Produkty bankowe – 18.10.2010 r.;
 •  wycieczce do Warszawy nt. Giełda Papierów Wartościowych z bliska  – 19-22.05.2010 r.;
 • prelekcji nt.: Teoria gier  – prowadził dr Jarosław Neneman – 14.04.2009 r.;
 • pedagogizacji rodziców  – prelekcji na temat: „Bezpieczny e-banking” – 12.12.2009 r.;
 •  wykładzie Magdaleny Walczak z Wyższej Szkoły Bankowej – nt.: Polityka fiskalna – czy należy płacić podatki – 19.11.2009 r.;
 • edukacji finansowej, w ramach której proponujemy:
  • prezentację „Fundusze inwestycyjne”;
 • pedagogizacji rodziców – prelekcji na temat: „Fundusze Inwestycyjne” – 6.01.2008 r.

Działania

Wybrane działania uczniów Technikum Ekonomicznego w roku szkolnym 2019/2020

W ramach Festiwalu Nauki, podobnie jak w roku poprzednim, odwiedziliśmy  07.10.2019 r. Urząd Statystyczny we Wrocławiu przy ul. Oławskiej. Wykład i warsztat zarekomendowali nam uczestnicy szkolenia z zeszłego roku. Szczególnie podobało nam się konstruowanie map na kartogramie.

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości – OTWARTA FIRMA

W ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości – BIZNES PRZY TABLICY – gościliśmy przedstawiciela Wyższej Szkoły Bankowej. Warsztaty były dla nas bardzo owocne. Udowodniliśmy rozwiązując ciekawe zadania, że jesteśmy kreatywni, mamy sporo pomysłów.

Wybrane działania uczniów Technikum Ekonomicznego w roku szkolnym 2018/2019  

Odwiedziliśmy 25.09.2018 r. Urząd Statystyczny we Wrocławiu przy ul. Oławskiej. Wzięliśmy udział w wykładzie i warsztatach nt.: Statystyka publiczna i jej zasoby informacyjne. Kartograficzna prezentacja danych opisujących sytuację społeczno-gospodarczą regionów Polski. Uczniowie przy pomocy elektronicznego narzędzia konstruowali mapę prezentującą na kartogramie wskaźnik: Mieszkania na 10 tys. ludności w 2016 r. Sporządzili ją według województw.

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości – OTWARTA FIRMA

W ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości – BIZNES PRZY TABLICY – gościliśmy 22.11.2018 r. w szkole Michała Salomon, a 03.12.2018 r. Dominika Rogowskiego. Obaj Panowie zaprezentowali nam swoje osiągnięcia edukacyjne i zawodowe.

Konkursy

Rok szkolny 2018/2019

Szkolna Internetowa Gra Giełdowa (SIGG).

Utworzyliśmy dwa  zespoły:

 • Dwa plus dwa 28 na 284
 • Bez nazwy

Gramy na Giełdzie Papierów Wartościowych oraz bierzemy udział w e’learningowym kursie dotyczącym rynku kapitałowego. Trzech uczniów nieustająco zdobywa wiedzę i poświadcza ją rozwiązywaniem testów. Zespół „Dwa plus jeden” na platformie demo GPWtr@der inwestują w akcje, ETF-y i kontrakty terminowe notowane na GPW.

Jesteśmy zdeterminowani!

Regulamin Szkolnej Gry Giełdowej

W szkolnej grze giełdowej może brać udział uczeń Ewangelickiego Centrum Diakonii i Edukacji.

Uczestnik gry otrzymuje wirtualne 100 000 zł i inwestuje je w spółki notowane na Giełdzie Warszawskiej – WIG 20 (max. 5). Kursy akcji WIG20 będą opublikowane w dniu transakcji o godz. 9.00 na tablicy obok sali nr 308. Obrotu walorami będzie można dokonać na dużej przerwie w sali nr 308. Po każdej sesji opublikowane będą wyniki inwestycji i ranking grających.

Zwycięża inwestor, który najkorzystniej pomnoży wirtualny kapitał, lub najmniej straci.

Zwycięzca Szkolnej gry giełdowej otrzyma nagrodę-niespodziankę.

Zapraszamy do zakładki: Konkursy.