LEKTURY dla TECHNIKUM EKONOMICZNEGO CZTEROLETNIEGO
w roku szkolnym 2020/21

DLA ABSOLWENTÓW GIMNAZJUM:

KLASA I

KLASA II

KLASA III

KLASA IV

 • Adam Mickiewicz, Wybrane sonety i inne wiersze (w tym Romantyczność),
 • Adam Mickiewicz, Dziady3,
 • Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz,
 • Juliusz Słowacki, wybrane wiersze,
 • Cyprian Kamil Norwid, wybrane wiersze,
 • Bolesław Prus, Lalka,
 • Fiodor Dostojewski, Zbrodnia i kara
 • Joseph Conrad, Jądro ciemności,
 • Stanisław Wyspiański, Wesele,
 • Władysław Stanisław Reymont, Chłopi(t. 1 – Jesień),
 • Stefan Żeromski, Przedwiośnie,
 • Zofia Nałkowska, Granica,
 • Jan Kasprowicz, wybrane wiersze,
 • Kazimierz Przerwa-Tetmajer, wybrane wiersze,
 • Leopold Staff, wybrane wiersze,
 • Bolesław Leśmian, wybrane wiersze,
 • Julian Tuwim, wybrane wiersze,
 • Jan Lechoń, wybrane wiersze,
 • Julian Przyboś, wybrane wiersze,
 • Józef Czechowicz, wybrane wiersze,
 • Konstanty Ildefons Gałczyński, wybrane wiersze.
 • Stefan Żeromski, Ludzie bezdomni
 • Stanisław Wyspiański, Wesele
 • Władysław Reymont, Chłopi
 • Joseph Conrad, Jądro ciemności
 • Zofia Nałkowska, Granica
 • Witold Gombrowicz, Ferdydurke,
 • Gustaw Herling-Grudziński, Inny świat,
 • Tadeusz Borowski, Opowiadania,
 • Hanna Krall, Zdążyć przed Panem Bogiem,
 • Alfred Camus, Dżuma,
 • Sławomir Mrożek, Tango.

LEKTURY dla TECHNIKUM EKONOMICZNEGO PIĘCIOLETNIEGO
w roku szkolnym 2020/2021

DLA ABSOLWENTÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH:

KLASA I

KLASA II

KLASA III

KLASA IV

KLASA V

 • Sofokles, Antygona, Król Edyp
 • Wiliam Szekspir, Romeo i Julia, Makbet; zakres rozszerzony: Hamlet
 • Molier, Skąpiec