POWER Akcja Ponadnarodowa Mobilność Kadry Edukacji Szkolnej


Notice: Indirect modification of overloaded property WP_Post::$ancestors has no effect in /home/users/cekiron/public_html/diakonia_new/wp-content/themes/ecdie-szkoly-ponadgimnazjalne/page-child.php on line 29

Z przyjemnością informujemy, że projekt edukacyjny pod nazwą „ Kształcąca się kadra szkolna podstawą sukcesu edukacyjnego i zawodowego młodzieży Technikum Ekonomicznego Specjalnego” został zatwierdzony do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej“.

 

Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przyznana kwota dofinansowania dla projektu wynosi 16574,00 EURO tj. 71375,93 PL

Czas trwania projektu obejmuje okres 20 miesięcy od 01.09.2017 r. do 30.04.2019 r.

Cele projektu:

 • podniesienie kwalifikacji i umiejętności kadry nauczycielskiej
 • wzbogacenie warsztatu pracy z uczniem
 • podniesienie umiejętności językowych  nauczycieli
 • umiędzynarodowienie misji szkoły
 • wzmocnienie poczucia przynależności uczniów do wspólnoty europejskiej.

Uczestnicy projektu i planowane szkolenia:

Uczestnikami projektu są dyrektorka i nauczyciele Technikum Ekonomicznego Specjalnego, którzy wyjadą na zagraniczne szkolenia językowe i  metodyczno – językowe.

Ze szkoleń skorzysta 6 pedagogów. Uczestnicy projektów – nauczyciele i szeroko rozumiana kadra edukacyjna – zyskują szansę poznania nowoczesnych i innowacyjnych metod nauczania, które można wykorzystać w codziennej pracy dydaktycznej, oraz zdobycia praktycznych doświadczeń, które pomogą w realizacji celów placówek oświatowych.

Potencjalną korzyścią długoterminową udziału w projekcie będzie dla szkoły realizacja Europejskiego Programu Rozwoju Szkoły w oparciu o standardy europejskiego kształcenia, a także nawiązanie międzynarodowych kontaktów, które mogą zaowocować wspólnie realizowanymi projektami międzynarodowymi w przyszłości.

Główne działania w czasie trwania projektu:

 1. Zatwierdzenie wniosku nr: 2017-1-PL01-KA101-035878 o tytule: „Kształcąca się kadra podstawą sukcesu edukacyjnego i zawodowego młodzieży Technikum Ekonomicznego Specjalnego”.
 2. Szkolenie nt. zasad zarządzania projektami mobilności dla instytucji realizujących projekty na zasadach Programu Erasmus+ finansowane ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, konkurs 2017. Warszawa, 2.10.2017r.
 3. RP szkoleniowa „Wykorzystanie tablicy interaktywnej multimedialnej w nauczaniu” 10.10.2017r.
 4. Webinarium dla beneficjentów programu Erasmus+ pt. „Prawo autorskie w praktyce. Czym jest i w jaki sposób możemy legalnie korzystać z twórczości innych?” 13.10.2017r.
 5. Rekrutacja uczestników. 20-30.10.2017r.
 6. Webinarium dla beneficjentów programu Erasmus+ pt. ”Zarządzanie finansowe projektem KA101-umowa 2017”. 24.10.2017r.
 7. Szkolenie wewnątrzszkolne uczestników projektu: przekazanie pakietów informacyjnych i omówienie materiałów otrzymanych na szkoleniu w Warszawie.
 8. Opracowanie planu bieżących działań organizacyjnych związanych z realizacją projektu.

Pliki do pobrania:

 • Regulamin rekrutacji KLIK
 • Dokumenty rekrutacyjne KLIK
 • Wyniki rekrutacji KLIK
 • Test poziomujący z języka angielskiego -> KLIK
 • Szkolenie nt. zasad zarządzania projektami mobilności dla instytucji realizujących projekty na zasadach Programu Erasmus+ finansowane ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, konkurs 2017 -> KLIK
 • Międzynarodowy Dzień Wolontariusza -> KLIK
 • Europejskie spotkanie wigilijne -> KLIK
 • OZOBOTY i ScottieGO! w naszych szkołach -> KLIK
 • Dzień Bezpiecznego Internetu -> KLIK
 • Warsztaty przeciwko mowie nienawiści -> KLIK
 • Warsztaty Antydyskryminacyjne Reno Lude -> KLIK
 • Warsztaty dla nauczycieli pt. „Narzędzia informatyczne eTwinning” -> KLIK
 • Dzielnica Czterech Świątyń -> KLIK
 • Dzień Europy we Wrocławiu -> KLIK

KLIK : Mój pobyt na kursie językowym w ramach Programu POWER (Barbara Daniłowicz, nauczycielka języka angielskiego)

Artykuł pt. „Londyn otwarty na świat”

KLIK: Mój pobyt na kursie językowym w ramach Programu POWER (Waldemar Rożek, nauczyciel wychowania fizycznego

Artykuł pt. „Angielski w Bornemouth”

KLIK: Mój pobyt na kursie językowym w ramach Programu POWER (Barbara Nowak, nauczycielka języka polskiego)

Artykuł pt. „Kurs językowy na Malcie”

KLIK: Mój pobyt na kursie językowym w ramach Programu POWER (Monika Przyłębska , psycholog szkolny)

Artykuł pt. „Malta mnie oczarowała”

KLIK: Mój pobyt na kursie językowym w ramach Programu POWER (Grzegorz Mirko, nauczyciel przedmiotów ekonomicznych i informatyki)

Artykuł pt. „ Dziennik podróży Irlandia”

 • Webinarium FRSE pt. „Rola szefa projektu w komunikacji rezultatów projektu”, 23.03.2018r.
 • „School Power” – spotkanie dla beneficjentów kończących realizację projektów dotyczące rozliczania oraz upowszechniania i promocji rezultatów. (FRSE – Gdynia, 17.05.2018r.)
 • „School Power” – spotkanie dla beneficjentów kończących realizację projektów dotyczące rozliczania oraz upowszechniania i promocji rezultatów. (FRSE – Poznań, 27 września 2018 r.) -> PROGRAM
 • „Aktywna tablica” szkolenie -> KLIK
 • „Nauczaj z POWER-em” – szkolenie -> KLIK
 • „Inteligencja wieloraka i jej wpływ na style uczenia się” – szkolenie -> KLIK
 • „Praca z uczniem z tłem imigracyjnym” – szkolenie-> KLIK
 • Konferencja „Get inspired” -> KLIK Program -> KLIK
 • Konferencja „Get inspired – podziel się sukcesem” zaproszenie -> KLIK 
 • Konferencja „Get inspired – podziel się sukcesem” program-> KLIK
 • Konferencja „Europa otwarta na młodych przedsiębiorców” -> KLIK
 • „Welcome to our schools” – spotkanie powitalne -> KLIK
 • „Spotkanie z Hiszpanią” -> KLIK
 • Europejski Dzień Języków -> KLIK
 • Projekt Niepodległość -> KLIK
 • Obieżyświat -> KLIK
 • Klub Obieżyświat -> KLIK
 • Kościół Pokoju -> KLIK
 • Lekcja otwarta „Thanksgiving” -> KLIK
 • Lekcje otwarte – scenariusze -> KLIK
 • Warsztaty „Każdy inny wszyscy równi” -> KLIK
 • „Wielokulturowi  wrocławianie” -> KLIK
 • ODNOWIENIE FESTIWAL – Spotkanie z Nickiem Vujicic -> KLIK
 • Europejskie Spotkanie Świąteczne -> KLIK
 • EVS Christmas -> KLIK
 • „Mobilności” – FILM -> KLIK
 • Prezentacja POWER -> KLIK
 • Podsumowanie POWER -> KLIK
 • KLIK <- Fundacja ECDiE
 • KLIK <- Nasza szkoła
 • KLIK <- Dolny Śląsk
 • KLIK <- Wrocław

PLAKAT -> KLIK