Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej
z DWUP we Wrocławiu na spotkaniu z uczniami Zespołu Szkół i Placówek ECDiE we Wrocławiu

 

22 kwietnia 2021 uczniowie Zespołu Szkół i Placówek Fundacji ECDiE we Wrocławiu z Branżowej Szkoły I stopnia, Technikum Ekonomicznego i Liceum Ogólnokształcącego na zaproszenie pani Ireny Zaczkiewicz-Kląskały, nauczyciela-doradcy zawodowego,  wzięli  udział w spotkaniu on-line z przedstawicielami CIiPKZ z Panią Marzeną Horbaczewską i Panią Pauliną Anklewicz z DWUP na temat „Aktywny na rynku pracy”.

Na spotkanie zostali zaproszeni uczniowie, którzy w tym roku szkolnym, kończą naukę
w wybranym typie szkoły i zastanawiają się nad decyzjami edukacyjno-zawodowymi. Uczniowie poznali formy wsparcia proponowane przez CIiPKZ i PUP m.in. zdobywanie lub uzupełnianie kwalifikacji w drodze kursów, szkoleń i  staży. Panie prelegentki zachęcały przyszłych absolwentów do aktywnych form poszukiwania zatrudnienia wskazując instytucje, które pomagają w przygotowaniu się do wejścia na rynek pracy. Uczniowie po spotkaniu dzielili się swoimi wrażeniami z nauczycielami. Informacje przekazane w ramach spotkania zostały ocenione, jako bardzo przydatne.

Współpraca naszych szkół z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej z DWUP
z całą pewnością będzie miała swój dalszy ciąg.

Zainteresowanym gorąco polecam materiały ze spotkania.

 

Irena Zaczkiewicz-Kląskała