Dyrekcja Zespołu Szkół Fundacji Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji
serdecznie gratuluje

uczniom
udziału i  pięknych prac oraz wyników w XIV Edycji Konkursu
„Dzieli nas pół wieku”, Wrocław 2019

 w kategorii Portret Literacki

Weronika z 3 kl. Technikum Ekonomiczne otrzymała wyróżnienie

 w kategorii Portret Plastyczny

 1. Patrycja z 3 kl. Gimnazjum Specjalnego zajęła I miejsce
 2. Julia z 3 kl. Gimnazjum Specjalnego zajęła otrzymała wyróżnienie
 3. Karl-Friedrich z kl. 5b Polsko-Niemieckiej Szkoły Podstawowej zajął III miejsce
 4. Jan z kl. 5b oraz Bruno z kl. 5a Polsko-Niemieckiej Szkoły Podstawowej otrzymali  wyróżnienie

 Składamy serdeczne podziękowania Nauczycielom, Rodzicom i Opiekunom, a szczególne – Opiekunowi grupy i koordynatorowi konkursu – Pani Dorocie Brożek.

 

 

Zapraszamy do obejrzenia prac:

Patrycja

Julia

Weronika

Karl

Jan


DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU 2018 W ZESPOLE SZKÓŁ I PLACÓWEK FUNDACJI ECDiE

 

W dniu 6 lutego 2018r. obchodziliśmy w naszych szkołach Dzień Bezpiecznego Internetu 2018.

Zapraszamy do obejrzenia FILMIKÓW (DBI) -> KLIK

Przez cały miesiąc uczniowie brali udział w Ogólnoszkolnym Konkursie zorganizowanym z tej okazji. Celem konkursu było popularyzowanie wiedzy na temat świadomego, wolnego od zagrożeń korzystania z Internetu przez młodzież oraz uświadomienie związanych z tym niebezpieczeństw.

Utworzono REGULAMIN KONKURSU -> KLIK

Powołano JURY -> KLIK

Pozyskano SPONSORÓW i NAGRODY -> KLIK .

Zastosowano różne techniki w prezentacji tematu, które obejmowały:

 • formę literacką -> KLIK
 • plastyczną -> KLIK
 • multimedialną -> KLIK
 • piosenkę -> KLIK
 • języki obce -> KLIK

Na podstawie arkuszy ocen -> KLIK , wyłoniono LAUREATÓW -> KLIK

Nagrodę główną zdobyli uczniowie LO za wykonanie GRY PLANSZOWEJ MONOPOL.

Praca otrzymała max. ilość pkt. za pomysłowość, myślenie strategiczne, zaangażowanie i wniesiony wkład, profesjonalizm wykonania.

Uczniowie opracowali swoją własną wersję gry, dolary zamienili na Bitcoiny, nazwy wszystkich pól zastąpiły strony internetowe: FB, Allegro, Google, Sciaga.pl i inne znane internautom serwisy. Zaprojektowali i wydrukowali planszę, banknoty, karty własności, szans i kas społecznych.

Z modeliny wykonali pionki (komputerowe gadżety), domki i hotele. Załączyli instrukcję obsługi do wykonanego przez szkolnych introligatorów pudełka. Gra pozostanie w bazie szkolnej i długo służyć będzie edukacji związanej z bezpieczeństwem w Internecie.

Zorganizowano WYSTAWĘ prac konkursowych  -> KLIK  podczas DNI OTWARTYCH SZKÓŁ (10 marca – 7 kwietnia 2018r.) -> KLIK

DBI 2018 rozpoczęliśmy 6 lutego 2018r. inauguracyjnym spotkaniem z Panem Mikołajem Nowakiem, studentem III roku Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Podczas prelekcji, w której uczestniczyli uczniowie naszych szkół, wysłuchaliśmy informacji na temat bezpiecznego użytkowania komputera w sieci w oparciu o ciekawą prezentację multimedialną . Po prelekcji mieliśmy możliwość zadawania pytań oraz podzielenia się doświadczeniami związanymi z nierozważnym użytkowaniem sieci -> KLIK

Oprócz Konkursu akcja DBI 2018 obejmowała także inne działania, takie jak:

 • kampania informacyjna (ulotki, plakaty, strona internetowa, spotkania z rodzicami, Rada Pedagogiczna, Dzień Otwartych Drzwi)
 • zajęcia edukacyjne (scenariusze lekcji bibliotecznych w klasach III,IV i VI Polsko-Niemieckiej Szkoły Podstawowej oraz zajęć profilaktycznych i edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych) -> KLIK
 • wystawa (prezentacja prac konkursowych podczas Dni Otwartych Drzwi) -> KLIK
 • gazetka szkolna „CeKiRONEK”  (materiał w wydaniu wiosennym)
 • reportaże  -> KLIK z uczestnikami i laureatami KONKURSU ->KLIK

Kampania objęła swoim zasięgiem szerokie środowisko:

 • szkolne:

uczniowie Zespołu Szkół i Placówek Fundacji ECDiE w wieku od 9 do 20 lat, nauczyciele, wychowawcy, inni pracownicy szkół, rodzice, dziadkowie, opiekunowie prawni.

 • lokalne:

Dom Pomocy Społecznej „Miłosierny Samarytanin”

W dniu 22 lutego 2018r. przeprowadzono warsztaty pt. „Bezpieczny senior w sieci” -> KLIK 

Zajęcia w DPS przygotowane zostały przez uczniów szkół specjalnych Fundacji ECDiE. Wychowankowie i seniorzy poruszali zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa w Internecie. Młodzież przygotowała zajęcia z obsługi komputera oraz zaznajomiła seniorów o niebezpieczeństwach i korzyściach, jakie można napotkać w sieci. Dla pensjonariuszek uczestniczących w warsztatach był to pierwszy kontakt z komputerem i Internetem. Uczniowie doskonalili umiejętność przekazywania wiedzy poprzez szybkie rozeznanie możliwości starszej osoby i przekazanie jej odpowiednich komunikatów. Spotkanie było okazją do zbliżenia międzypokoleniowego, kształtowania empatii oraz postawy wzajemnego szacunku. Panie z DPS z ciekawością słuchały chłopców, podejmowały próby sprawnego poruszania się po ekranie komputera, zadawały pytania. Spotkanie miało charakter edukacyjny na poziomie międzypokoleniowym.

Wnioski na przyszłość: zajęcia powinny być kontynuowane, przeprowadzane systematycznie w małych grupach -> KLIK

 

Niepubliczny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

W ramach Dnia Bezpiecznego Internetu, obchodzonego 6 lutego 2018 roku, na terenie Niepublicznego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego odbyło się kilka działań tematycznych, w których uczestniczyło 56 wychowanków i całe grono pedagogiczne (15 wychowawców i 5 pomocy wychowawców). Działania dotyczące szacunku w sieci trwały od 2018/02/05 do 2018/03/05.

Pedagog Ośrodka ogłosił konkurs plastyczny na plakat pod hasłem „Cyberprzemoc” dla wszystkich (6) grup wychowawczych i ich opiekunów. Wpłynęło 14 prac plastycznych wykonanych różnymi technikami. Prace ozdabiają korytarz Ośrodka, stanowią również element edukacyjny dla młodzieży, która tu mieszka. Celem konkursu było zwrócenie uwagi na aktualny problem szerzącej się przemocy elektronicznej i jej skutków oraz zapobieżenie cyberprzemocy wśród młodzieży. Wychowankowie doskonale poradzili sobie z tematem. Po burzliwych obradach Jury, konkurs został rozwiązany 2018/03/05. Uroczyście wręczono dyplomy i nagrody -> KLIK

Osoby nagrodzone podzieliły się refleksjami dotyczącymi swoich prac, które przedstawione są w załączniku: Wywiad grupowy z laureatami konkursu plastycznego na plakat „Cyberprzemoc” -> KLIK

Wychowawcy pracujący w Ośrodku przeprowadzili w grupach wychowawczych zajęcia edukacyjne pod hasłem „Cyberprzemoc”, jako uzupełnienie działań plastycznych. Scenariusz i materiał pomocniczy zaczerpnęliśmy z zasobów Fundacji „Nowoczesna Polska” -> KLIK

Zajęcia były bardzo ciekawe. Scenariusz uzupełnialiśmy o przykłady z życia. Wychowankowie zadawali pytania, słuchali wypowiedzi innych. Młodzież reagowała bardzo żywiołowo, dzieliła się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami. Temat cyberprzemocy był im znany, ale niektóre aspekty wydawały się nowe (np. handel ludźmi, dbanie o ochronę danych osobowych, cyberseksting). Historia dziewczyny, która odebrała sobie życie z powodu hejtu była wstrząsająca, ale i pouczająca dla wszystkich -> KLIK

Po zajęciach wychowawcy przeprowadzili wywiady grupowe z młodzieżą. Szczegółowe wyniki opracowane są w tabeli „Karta Ewaluacyjna grup”  -> KLIK oraz „Wypowiedzi wychowanków i wychowawców dotyczące DBI (wywiad grupowy, ogólny)” -> KLIK

Działania prowadzone na terenie Ośrodka były uzupełnieniem akcji „Bezpieczny Internet- tworzymy kulturę szacunku w sieci” prowadzonej wśród uczniów na terenie szkół Fundacji ECDiE we Wrocławiu.

Dzień Bezpiecznego Internetu 2018 z jednodniowego wydarzenia przerodził się w szeroko rozbudowaną akcję, dzięki której znacznie wzrosła świadomość dotycząca korzyści płynących z dostępu do Internetu, ale także, a może przede wszystkim, współwystępujących im zagrożeń. W akcję zaangażowało się szerokie spektrum uczestników: uczniowie klas najmłodszych szkoły podstawowej i klas starszych szkół specjalnych, nauczyciele i wychowawcy w szkole i internacie, inni pracownicy szkoły (np. pani bibliotekarka, sekretarka, psycholodzy, dyrekcja), rodzice oraz starsze pokolenie (dziadkowie i babcie uczniów, seniorzy – mieszkańcy Domu Opieki Społecznej), czy przedstawiciele lokalnych biznesów (pani prowadząca szkolny sklepik). Od teraz hasło DBI brzmi znajomo i kojarzone będzie z konkretną wiedzą oraz szeregiem ciekawych wydarzeń.

Cała inicjatywa została zgłoszona do OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU. Lista laureatów zostanie ogłoszona w kwietniu. Liczymy na to, że znajdziemy się w ich gronie.

Z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu do końca lutego 2018 r. zgłoszonych zostało 3654 inicjatyw na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży online. Do końca marca lokalni organizatorzy DBI przysłali blisko 900 sprawozdań ze zrealizowanych inicjatyw. Wszystkie sprawozdania wzięły udział w konkursie.

Jury, po przeanalizowaniu nadesłanych relacji, zdecydowało, że nagrody ufundowane przez Fundację Orange (Główny Partner DBI 2018) oraz Multimediawszkole.pl (Partner DBI 2018) przekazane zostaną następującym placówkom:

 • 1 miejsce – monitor touchscreen ufundowany przez Fundację Orange otrzymuje Zespół Szkół i Placówek Fundacji Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji im. ks. Marcina Lutra  z Wrocławia;
 • 2 miejsce – projektor + tablicę interaktywną ufundowane przez KLIK otrzymuje Zespół Szkół nr 5 Mistrzostwa Sportowego w Bydgoszczy;
 • 3 miejsce – laptop + rzutnik ufundowane przez Fundację Orange otrzymuje Szkoła Podstawowa nr 25 z oddziałami integracyjnymi i specjalnymi nr 2 im. Bohaterów Monte Cassino w Poznaniu;
 • 4 miejsce – laptop ufundowany przez Fundację Orange otrzymuje Kielecki Park Technologiczny;
 • 5 miejsca, ex aequo – rzutniki ufundowane przez Fundację Orange otrzymują:
  Szkoła Podstawowa w Dolsku oraz X LO im. Ignacego Jana Paderewskiego w Katowicach.

Wyróżnienia – głośniki bezprzewodowe ufundowane przez Fundację Orange otrzymają:

 • Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Bydgoszczy;
 • Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Barcin im. Jakuba Wojciechowskiego w Barcinie;
 • Szkoła Podstawowa w Krojczynie;
 • Centrum Rozwoju i Aktywności Dzieci i Młodzieży „Źródełko” we Wrocławiu.