AKTYWNI NA RYNKU PRACY 2

W dniu 5.03.2024 r. kolejny raz nasi uczniowie mogli gościć doradczynie zawodowe z Centrum Informacji i Planowania  Kariery Zawodowej z Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy z Wrocławia. Celem spotkania pod tytułem Aktywni na rynku pracy  było zaprezentowanie form i metod wspierania uczniów przygotowujących się do wejścia na rynek pracy przez DWUP we Wrocławiu.

Uczniowie ostatnich klas Branżowej Szkoły I stopnia, Technikum Ekonomicznego i Liceum Ogólnokształcącego przekonali się, że planując swoją karierę zawodową mogą liczyć nie tylko na pomoc swoich nauczycieli, ale również pracowników instytucji rynku pracy, takich jak Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy czy Powiatowy Urząd Pracy.  ”Chcemy służyć Wam nie tylko informacją zawodową – powiedziała Pani Magdalena Łukowska – zachęcamy Was do skorzystania z możliwości rozmowy z doradcami zawodowymi w naszej placówce w formie stacjonarnej albo on-line, żeby wspólnie zastanowić się nad zaplanowaniem Waszego dalszego rozwoju  edukacyjno-zawodowego”.  Pani doradczyni Agnieszka Rak zaprezentowała uczniom przydatne portale, takie jak Centralna Baza Ofert Pracy, czy Barometr zawodów, a także informacje na stronie DWUP – https://wupdolnoslaski.praca.gov.pl/.

Na spotkanie z uczniami przybyła również Pani kierownik Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Marzena Horbaczewska, która dziękowała za zaproszenie i zapewniła o gotowości ponownego spotkania z naszymi uczniami.

Opracowanie tekstu:
Aleksandra Grobelna i Irena Zaczkiewicz-Kląskała