MŁODZIEŻ NASZYCH SZKÓŁ WE WROCŁAWSKIM MAGISTRACIE

MŁODZIEŻ NASZYCH SZKÓŁ WE WROCŁAWSKIM MAGISTRACIE

Uczniowie naszych szkół zostali zaproszeni na spotkanie w ramach edukacji samorządowej do wrocławskiego Magistratu. W dniu 07.02.2024r. w sali sesyjnej Rady Miejskiej Wrocławia powitał uczniów w-ce dyrektor Biura Rady Miejskiej Wrocławia Pan Marcin Frąckiewicz. Ze strony Urzędu Miejskiego w spotkaniu uczestniczyli dyrektor Biura, Rzecznik Prezydenta Wrocławia ds. Dialogu Społecznego Pan Dominik Golema, społeczny doradca prezydenta Wrocławia ds. osób z niepełnosprawnościami Pan Michał Piechel oraz przedstawiciele Młodzieżowej Rady Miasta Wrocławia, Michał Syrycki – przewodniczący, Jakub Juszczak – rzecznik, Maria Szymańska- radna i Marcel Włosik – radny.

Wicedyrektor Biura Rady Miejskiej Wrocławia Pan Marcin Frąckiewicz z mikrofonem w ręce, a w ławie prezydialnej od prawej - społeczny doradca prezydenta Wrocławia ds. osób z niepełnosprawnościami Pan Michał Piechel, dyrektor Biura, Rzecznik Prezydenta Wrocławia ds. Dialogu Społecznego Dominik Golema oraz przedstawiciele Młodzieżowej Rady Miasta Wrocławia.

W Sali sesyjnej Pan Marcin Frąckiewicz nawiązał do ponad 1000 letniej historii tego miejsca i opowiedział na czym polega praca wrocławskich radnych. Wymienił najważniejsze zadania Rady Miejskiej, wykonywane poprzez podejmowanie uchwał m.in. uchwalanie budżetu miasta i prace nad sprawdzaniem jego wykonania, uchwalanie programów gospodarczych, podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat, czy w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów. Przypomniał o ważnej roli Prezydenta Wrocławia, którym jest w obecnej kadencji Pan Jacek Sutryk. Jego najważniejsze zadania, to reprezentowanie Miasta i Urzędu na zewnątrz, wykonywanie uchwał Rady Miejskiej, a także przygotowywanie różnych projektów na rzecz rozwoju miasta. Zwrócił uwagę na realizowany program Nasz Wrocław, którego celem jest zachęcenie mieszkańców do aktywnego spędzania wolnego czasu oraz udziału w życiu miasta i odesłał wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z programem na stronie https://www.wroclaw.pl/nasz-wroclaw/o-programie-nasz-wroclaw

Uczestnicy spotkania z ZSiP FECDiE im. ks. Marcina Lutra we Wrocławiu. Oraz przemawiający do nich wicedyrektor Biura Rady Miejskiej Wrocławia Pan Marcin Frąckiewicz

Następnie uczniowie mieli okazję wcielić się w rolę radnych. Głosowali w sprawie zwiększenia liczby tramwajów niskopodłogowych we Wrocławiu. Dzięki temu przez chwilę mogli poczuć się radnymi Wrocławia.

Wiktoria Jednaki w roli radnej Wrocławia głosuje w sprawie zwiększenia liczby tramwajów niskopodłogowych

Podczas spotkania wysłuchali interesującego wystąpienia społecznego doradcy prezydenta ds. osób z niepełnosprawnościami Pana Michała Piechela, który podkreślił, że swoją wieloletnią aktywność traktuje, jako kontynuację działań wielkiego orędownika walki o prawa osób z niepełnosprawnościami we Wrocławiu Bartłomieja Skrzyńskiego – dziennikarza, działacza społecznego i aktywisty. Do najważniejszych zadań społecznego doradcy prezydenta ds. osób z niepełnosprawnościami zaliczył m.in. inicjowanie, monitorowanie i uczestnictwo w działaniach gminy Wrocław na rzecz osób z niepełnosprawnościami, współpracę z organizacjami pozarządowymi, proponowanie rozwiązań prawnych i organizacyjnych, których celem jest przeciwdziałanie dyskryminacji osób z niepełnosprawnościami. Podał przykłady działań władz Wrocławia na rzecz dostępności miejsc użyteczności publicznej dla osób z niepełnosprawnościami. Od komunikacji miejskiej, muzeów, galerii, parków i placów zabaw, po urzędy. Zwrócił uwagę na coraz częściej pojawiające się na ulicach i w budynkach łagodne podjazdy, windy, poręcze oraz przystosowane toalety. Zaznaczył, że wiele jest jeszcze do zrobienia.

Wystapienie społecznego doradcy prezydenta Wrocławia ds. osób z niepełnosprawnościami Pana Michała Piechela Wystapienie społecznego doradcy prezydenta Wrocławia ds. osób z niepełnosprawnościami Pana Michała Piechela Wystapienie społecznego doradcy prezydenta Wrocławia ds. osób z niepełnosprawnościami Pana Michała Piechela

Następnie głos zabrali przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Wrocławia i przedstawiciel komisji ds. równości. Opowiedzieli, czym zajmuje się Młodzieżowa Rada Miasta Wrocławia. Najważniejsze cele jakie sobie stawia Rada, to upowszechnianie idei samorządowej, kreowanie postaw obywatelskich wśród młodzieży, rozwijanie samorządności uczniowskiej oraz reprezentowanie młodzieży i samorządów uczniowskich wrocławskich szkół wobec władz Wrocławia. Ich obecność była szczególnie ważna, ze względu na podjętą inicjatywę współpracy naszych uczniów z Młodzieżową Radą na rzecz przeciwdziałania wykluczaniu i dyskryminacji osób z niepełnosprawnościami. Na zakończenie uczniowie wręczyli na ręce społecznego doradcy prezydenta miasta Wrocławia ds. osób z niepełnosprawnościami Pana Michała Piechela petycję z prośbą do Prezydenta o wsparcie ich wniosku w sprawie remontu ulicy ks. Marcina Lutra, przy której mieści się nasza placówka, złożonego w Zarządzie Dróg i Utrzymania Miasta.

Moment wręczania petycji uczniów kierowanej do Prezydenta Wrocławia na ręce społecznego doradcy prezydenta Wrocławia ds. osób z niepełnosprawnościami Pana Michała Piechela. Petycję wręczają Wiktoria Jednaki, Kuba Kucharski i opikun samorządu uczniowskiego ZSiP FECDiE im. ks. Marcina Lutra we Wrocławiu Pan Kamil Wełna

Uczniowie brawami podziękowali za bardzo intersujące spotkanie i serdeczne przyjęcie.

Opracowanie tekstu: Irena Zaczkiewicz-Kląskała