SPOTKANIE UCZNIÓW Z NOTARIUSZEM

Uczniowie naszych szkół z Technikum Ekonomicznego i Liceum Ogólnokształcącego w dniu 17.10.2023r. mieli okazję gościć Panią Rejent Justynę Pelc-Woldan z Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu.

Do uczniów w klasie przemawia Pani notariusz Justyna Pelc-Woldan. Stoi przy biurku. Za plecami gościa na ścianie tablica elektroniczna. Po Jej prawej stronie zielona paprotka. Po lewej na ścianie tablice korkowe z zawieszonymi informacjami. Uczniowie siedzą w ławkach twarzą zwróceni do rozmówczyni.

Pani Rejent przedstawiła zawody prawnicze i opowiedziała, czym zajmuje się notariusz. Na przykładach różnych umów cywilnych m.in. sprzedaży, najmu, darowizny przybliżyła uczniom rolę notariusza, jako urzędnika zaufania publicznego stojącego na straży prawidłowego obrotu prawnego.

Przytoczyła przykłady realizowanych zadań przez notariuszy m.in. uwierzytelnianie dokumentów, sporządzenie aktów notarialnych a także sporządzanie aktów poświadczeń dziedziczenia. Podkreśliła, że przy dokonywaniu czynności notariusz czuwa nad należytym zabezpieczeniem  praw i interesów stron i jest zobowiązany do sporządzania dokumentów w sposób zrozumiały i przejrzysty.

Spotkaniu towarzyszyła miła atmosfera, a Pani Notariusz wyraziła zadowolenie, że wśród uczniów wyraźnie odczuwało się  zainteresowanie. Na zakończenie chętnie odpowiadała na pytania i zachęcała uczniów do pogłębiania swojej wiedzy prawniczej.

Tekst przygotowała Irena Zaczkiewicz-Kląskała