Contact form

* required

Main office

Upper secondary schools affiliated to The Martin Luther Evangelical Center for Ministry and Education

Szkoły Ponadgimnazjalne
Fundacji Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji
im. ks. Marcina Lutra

ul. ks. Marcina Lutra 2-8
(dawniej ul. Wejherowska 28),
54-239 Wrocław

Contact

tel. +48 71 78 23 740
fax.  +48 71 79 82 601
e-mail: szkola@diakonia.pl

Information

NIP 894-25-40-781
REGON 970 262 387